نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه هجدهم توسط شرکت آبسار کویر در دومین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی


دومین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اساس عملکرد مراکز عضو در سال 1394 انجام پذیرفت. شرکت آبسار کویر رتبه 18 را از بین 58 مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه به خود اختصاص داد.

فهرست کامل نتایج دومین دوره ارزیابی و رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی از اینجا قابل دریافت است.