نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه سیزدهم توسط شرکت آبسار کویر در چهاردهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو


چهاردهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو بر اساس عملکرد مراکز عضو در سال 1394 انجام پذیرفت. شرکت آبسار کویر رتبه 13 را از بین 54 مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه به خود اختصاص داد.

فهرست کامل نتایج چهاردهمین دوره ارزیابی و رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از اینجا قابل دریافت است.