نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحدهای پیش رشد مستقر در مرکز رشد زیست فناوری

تلفن سایت نام مدیر عامل نوع استقرار زمینه فعالیت نام واحد ردیف
035-38254933 http://nssyazd.ir رضا مورکیان پیش رشد آرايشي، بهداشتي ناب اندیشان ساینار صنعت 1
9131567973 http://bt.ystp.ac.ir/پویاشیمی نوآوران الماس ستاره کویر زهرا فتوحی فیروز آباد پیش رشد پتروشيمي پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر 2
9121852480 http://bt.ystp.ac.ir/صنعت پژوهان آمیتیس یزد علی انتظاری پیش رشد لوازم وتجهیزات پزشکی صنعت پژوهان آمیتیس یزد 3
9139537547 http://bt.ystp.ac.ir/احیاءگران کشاورزی خشکبوم محمد اكرامي پیش رشد کشاورزی احياءگران كشاورزي خشكبوم 4
9133525822 http://bt.ystp.ac.ir/فناوری سبز آزما صدرا کویر کاظم کمالی پیش رشد کشاورزی فناوری سبز ازما صدرا کویر 5
9132738298 http://bt.ystp.ac.ir/خورشید درخشان آسیا مائده ساجدی پیش رشد بيوتکنولوژی شرکت خورشید درخشان آسیا 6
9127984063 http://bt.ystp.ac.ir/کلوئیدهای سبز ایران مهدی رجبی هامانه  پیش رشد پلیمر  کلوئید های سبز ایران  7
9130710423 http://bt.ystp.ac.ir/رامش گستران دل کویر مریم زاهدیان نژاد پیش رشد غذايي رامش گستران دل کویر 8
9132736965 http://bt.ystp.ac.ir/هوش ربات کویر ولی درهمی پیش رشد ارائه خدمات فنی مهندسی هوش ربات کویر 9
  http://bt.ystp.ac.ir/شبنم گستر رویان دشت کویر مهدیه تجملیان پیش رشد کشاورزی شبنم گستر رویان دشت کویر 10
9132736965 http://bt.ystp.ac.ir/نوآوران تولیدی شیشه ساینامید ابراهیم هندیجانی زاده پیش رشد شیشه گری شرکت نوآوران تولیدی شیشه ولیعصر(عج)استان یزد 11
  http://bt.ystp.ac.ir/روجینه فاطمه حشمتی پیش رشد غذايي روجینه 12
  http://bt.ystp.ac.ir/تراورس پیشرو سید محمد درحشان پیش رشد سایر تراورس پیشرو  13
9133592334 http://bt.ystp.ac.ir/کیان فن آوران پیشگام مهرسام مسلم دهقان منشادی پیش رشد سایر کیان فن آوران پیشگام مهرسام 14
9132597445 http://bt.ystp.ac.ir/دانش پژوهان توژال امیر دهقان پیش رشد شيمي دانش پژوهان توژال 15
9131592807 http://bt.ystp.ac.ir/رادشیمی توسعه آفرین کویر محمدحسن محمدی دهقان پیش رشد شیمی راد شیمی توسعه آفرین کویر 16
9131547029 http://bt.ystp.ac.ir/سرداب انرژی پویا گستر ایساتیس نادر دهقان منگابادی پیش رشد مکانیک سرداب انرژی پویا گستر ایساتیس 17