نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهمین جشنواره نانو


نهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
 
برترین های نهمین دوره ارزیابی سالانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در مراسمی با عنوان «نهمین جشنواره برترین های فناوری نانو» معرفی می شوند. برترین ها در بخش های زیر معرفی می شوند:
 
      * محصولات برتر: 3 محصول
      * موسسات پژوهشی برتر: 5 موسسه
      * مراکز رشد برتر: 3 مرکز
     * متخصصان برتر: 10 متخصص برتر، یک متخصص جوان برتر و یک متخصص خارجی با بیشترین همکاری با متخصصان داخلی
      * آزمایشگاه های برتر عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو: 3 آزمایشگاه
      * رسانه های برتر: 5 رسانه