نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد


سومین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در مورخ 93/04/10 راس ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات مرکز رشد و با حضور اعضای شورای مرکز و طرح موضوعاتی در زمینه های مهندسی پزشکی ،شیمی (نفت) و کشاورزی برگزارگردید که از تعداد 4 طرح متقاضی با  سه درخواست بصورت پیش رشد موافقت بعمل آمد ضمنا در جلسه مذکور با تغییر ایده محوری دو شرکت مستقر در مرکز نیز موافقت گردید .