نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای جذب و پذیرش مقدماتی

 

 

راهنمای تکمیل اطلاعات جذب و پذیرش

 

با توجه به تعاریف ارائه شده و همچنین موضوع ایده محوری افراد متقاضی می توانند با مراجعه به مرکز رشد مربوطه و موافقت مدیر مرکز رشد نام کاربری و کلمه عبور دریافت نموده و سایر موارد تکمیل و ارجاع درخواست را از طریق سامانه مدیریت پارک علم و فناوری یزد پیگیری نمایند لذا بمنظور آشنایی اولیه متقاضیان با فرمهای مرتبط این راهنما تهیه و جهت استفاده متقاضیان بر روی سایت مرکز رشد بارگذاری شده است

بطور کلی متقاضیان جهت پذیرش با دو مرحله ارزیابی روبرو هستند که مرحله اولیه و مقدماتی آن پیش رشد نامیده شده و مرحله نهایی آن دوره رشد می باشد

1- دوره پذیرش مقدماتی (پیش رشد)

در این دوره افراد متقاضی اعم از حقیقی و یا حقوقی حضور داشته که با یک ایده محوری خاص پذیرفته می شوند لذا افراد بمنظور پذیرش در مرکز رشد و فعالیت بر روی ایده محوری خود می بایست فرمهای مربوطه را بر روی سامانه مدیریت پارک تکمیل نموده و موضوع فعالیت را به مرکز رشد اعلام نمایند بطور کلی متقاضیان این دوره می بایست دو فرم اصلی را تکمیل نمایند که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد

1-1- فرم پذیرش مقدماتی که خود شامل شش مرحله بوده که فهرست وار به آنها اشاره می گردد:

1-1-1- فرم مشخصات متقاضی

1-1-2- فرم مشخصات مدیرعامل

1-1-3- فرم اطلاعات مربوط به همکاران و مشاوران

1-1-4- فرم مربوط به نام و مشخصات شرکاء

1-1-5- سوابق اجرایی

1-1-6- پیوست ها

متقاضیان می بایست ضمن تکمیل هر فرم در هر مرحله ضمن ذخیره نمودن فرم با استفاده از کلیدهای تعبیه شده در صفحه به صفحه بعدی رفته و اطلاعات مربوطه را وارد و آنرا ذخیره نمایند متقاضیان می بایست در زمان تکمیل فرمهای فوق الذکر نکات ذیل را رعایت نمایند تا در ثبت ایده خود دچار مشکل نشوند و در صورت عدم رعایت مقررات مذکور مسئولیتی متوجه پارک و یا مرکز رشد در خصوص اطلاعات وارده شده نخواهد بود

-         در هر مرحله زدن کلید ذخیره الزامی بوده و در صورت عدم انجام آن اطلاعات بصورت اتوماتیک ذخیره نخواهد شد

-         در مواردی که اطلاعات درخواستی با ستاره نشان داده شده است ورود اطلاعات مطابق فرمت خواسته شده الزامی است

-         در مواردی که اطلاعات ارسالی به همراه پیوست می باشد باید کلیه پیوستها اسکن شده و یا فایل تایید شده مربوطه پیوست گردد

-         در کلیه مراحل می بایست فرمها به دقت تکمیل گردد در صورت عدم دقت در ارسال اطلاعات درخواستی ضمن تعویق در فرآیند جذب و پذیرش حتی موجب عدم پذیرش درخواست خواهد شد

-         حجم پیوستها و اطلاعات درخواستی باید به گونه باشد که ضمن حفظ کیفیت از حداقل حجم مورد نیاز نیز برخوردار باشد

-         کلیه مدارکی که می بایست تایید گردند با ممهور به مهر تایید کننده و یا صادر کننده مجوز خواهد بود

-         اطلاعات وارده در فرمهای مذکور بعنوان مبنایی برای کلیه درخواستها و تسهیلات و خدمات مرکز رشد می باشد لذا دقت در تکمیل این اطلاعات ضروری می باشد

 

با تشکر

مرکز رشد بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک