نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پذیرش مرکز رشد زیست فناوری


جلسه پذیرش مرکز رشد زیست فناوری شنبه مورخ  95/06/06 با حضور اعضای شورای پذیرش مرکز برگزار شد.

نتایج جلسه :

- هسته بنیان ارمغان تجارت کویر یزد با تبدیل وضعیت شرکت از پیش رشد به رشد موافقت شد.

- هسته های کیان فناوران پیشگام مهرسام، دانش و پویش، و دانش پژوهان توژال بصورت پیش رشد پذیرش شدند.

- هسته چشمه تامهر یزد با تکمیل تحلیل بازار و مالی مجدداً در جلسه پذیرش شرکت نماید.