نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین جلسه شورای پذیرش مرکز نوآوری زیست فناوری


سومین جلسه شورای پذیرش مرکز نوآوری زیست فناوری در تاریخ 95/02/18 با حضور اعضا در محل مرکز رشد تشکیل و طرح ها و تصمیمات زیر اعلام گردید :

سنتز نانو کامپوزیت هیبریدی گرافن/ نامه هادی با خاصیت مغناطیسی و فتو کاتالیسی بالا