نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه از سری جلسات آشنایی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان


 

دومین جلسه از سری جلسات آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه به همت دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری در روز سه شنبه مورخ 95/08/04 رأس ساعت 13 بعد از ظهر در محل دانشکده پزشکی ویژه اعضای محترم هیأت علمی گروه آموزشی ایمنی شناسی برگزار شد.

در این جلسه مدیر مرکز رشد زیست فناوری دانشگاه و پارک علم و فناوری، جناب آقای مهندس باقی، ضمن بیان مقدمه ای در خصوص اصول و مبانی شرکت های دانش بنیان، مرکز نوآوری، پیش رشد و رشد به بیان چرخه از ایده تا نوآوری با ذکر مثال پرداخته و فواید استقرار در مرکز رشد و اعتبارات اختصاص یافته به شرکتها را به اختصار بیان کردند. سپس در خصوص شورای فناوری دانشگاه و طرح های فناورانه توضیحاتی داده و در ادامه به سؤالات حضار پاسخ داده شد.