نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه در رابطه با فرآیندهای تجاری سازی فناوری با حضور تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی یزد


جلسه ای با موضوع فرآیندهای تجاری سازی فناوری ، اهمیت و نقش تجاری سازی با حضور مدیر مرکز رشد مهندس باقی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی یزد در تاریخ 95/05/18 برگزار شد.

مطالب و سرفصل های مورد بحث در جلسه را می توانید از اینجا دریافت کنید.