نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آشنایی با پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان


جلسه ای در خصوص معرفی پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان با حضور مهندس باقی مدیر مرکز رشد زیست فناوری و همچنین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در تاریخ 1395/04/13 برگزار شد.