نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی از مرکز رشد زیست فناوری پارک یزد


اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، چهارشنبه 17 شهریور 95 از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند

در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، ابتدا بخش های مختلف پارک معرفی و خدمات ارائه شده توسط  این واحدها به تفصیل بیان شد سپس احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ داده و در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت . در ادامه خانم نایبی معاون مرکز رشد زیست فناوری به تشریح فرآیندهای پذیرش و حمایت ها و بیان زمینه های فعالیت های هسته ها و موسسات مرکز نوآوری و مرکز رشد زیست فناوری اشاره نمودند.

در پایان نیز اعضای هیات علمی از بخش های مختلف مركز  از جمله چند  شرکت مستقر در مرکز رشد و کارگاه ها و آزمایشگاه های آن بازید کردند .همچنين محمدرضا حسینی، مدیر خدمات فناوری و بازار پارک علم و فناوری یزد توضیحاتی در زمینه مالکیت فکری ارائه نمود.

گفتنی است این بازدید درادامه کارگاه آموزشی «توسعه فناوری» برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد برگزار شد.