نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایده پردازی تا نوآوری


شرکت در این کارگاه به کسانی که قصد راه اندازی کسب و کار جدید دارند توصیه می شود.

 

اطلاعات تکمیلی جهت ثبت نام در کارگاه :