نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت


امروزه آموزش در توانمند سازی منابع انسانی یکی از استراتژی های اصلی در پیشبرد اهداف سازمانی در دنیا محسوب می شود. آموزش در واقع نوعی سرمایه گذاری است و در صورت برنامه ریزی و اجرای صحیح، نقش محوری در بقاء و توسعه سازمان خواهد داشت.

دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت و درمان اقدام به تهیه محتوای آموزشی در حوزه های مختلف برای مخاطبین در کلیه سطوح نموده است. این محتوای آموزشی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی تهیه و توسط دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تبدیل به مولتی مدیا شده است تا دسترسی هرچه آسانتر را برای مخاطبین فراهم نماید.

 

کارآفرینی در فناوری :

 

1- نوآوری و فناوری                                                      

2- نوآوری فناورانه در بهداشت و سلامت                             

3- آشنایی با الگوی نوآوری                                               

4- بهره برداری از فرصت های فناورانه                              

5- آشنایی با زنجیره ارزشیابی                                           

6- آمادگی فناورانه                                                         

7- آشنایی با مدل کسب و کار                                            

8- نوآوری در محل کسب و کار                                      

9- تجاری سازی                                                           

10- تدوین استراتژی فناوری                                           

11- ارزیابی و حفاظت از فناوری                                    

12- طرح کسب و کار                                                  

 

مدیریت پروژه :

 

1- مقدمه ای بر مدیریت پروژه

2- روشهای داخلی و بین المللی اجرای پروژه ها

3- معرفی راهنمای دانش مدیریت پروژه

4- مدیریت محدوده و ساختار شکست کار پروژه

5- روش نمایش توالی فعالیت ها و برآورد زمان

6- محاسبات زمانی یا روش بحرانی

7- روشهای برآورد هزینه و روند آنها

8- مدیریت هزینه پروژه

9- درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش کسب شده

10- مدیریت کیفیت

11- مدیریت ریسک پروژه

12-  مدیریت پروژه در عمل و گام های سازماندهی آن

 

 

کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه :

                                      

1- آشنایی با کارآفرینی و زندگی کارآفرینانه                           

2- انواع کارآفرینی                                                           

3- آشنایی با فرصت و منابع فرصت های کسب و کار               

4- برنامه ریزی توسعه فردی                                             

5- کار تیمی                                                                  

6- مدل کسب و کار                                                          

7- تامین مالی                                                                  

8- مدیریت منابع انسانی                                                     

9- بازاریابی                                                                   

10- تجارت الکترونیک                                                     

11- اصول و فنون مذاکره                                                  

12- روندهای نوین در حوزه سلامت و تجارب                       

 

خلاقیت و طرح کسب و کار :

 

1- اهمیت تفکر و دنیای تغییرات

2- مبانی خلاقیت

3- تکنیک های خلاقیت

4- ایده یابی و شکار فرصت ها

5- مبانی طرح کسب و کار

6- استراتژی کسب وکار

7- تجزیه و تحلیل بازار و برنامه بازاریابی

8- فعالیت های بازاریابی و فروش

9- محصولات و خدمات

10- عملیات اجرایی

11- مدیریت منابع انسانی، مدیریت، مالکیت و ساختارهای قانونی

12- تجزیه و تحلیل مالی

 

حقوق تجارت :

 

1- مقدمه علم حقوق و جایگاه حقوق تجارت

2- فعالیت های تجاری و چگونگی ایجاد کسب و کار های جدید

3- آشنایی با تکالیف تاجر و صاحبان کسب و کار

4- شخصیت حقوقی و آثار آن و انواع اشخاص حقوقی

5- آشنایی با اسناد تجاری و مسائل حقوقی چک

6- آشنایی با قراردادهای تجاری 1

7- آشنایی با قرادادهای تجاری 2

8- آشنایی با مالکیت فکری1- مالکیت صنعتی

9- آشنایی با مالکیت فکری2- مالکیت ادبی و هنری

10- آشنایی با شرکت های تجاری1- انواع شرکت های تجاری

11- آشنایی با شرکت های تجاری2- نحوه تشکیل شرکت های سهامی

12- آشنایی با شرکت های تجاری3- نحوه اداره و نظارت بر شرکت های سهامی

 

بازاریابی :

 

1- مفاهیم اولیه بازاریابی

2- بازاریابی حوزه سلامت و بهداشت

3- سازماندهی بازاریابی و فروش

4- ویژگی فروشندگان و بازاریابان

5- ارتباطات بازاریابی یکپارچه

6- تبلیغات

7- مدیریت بازاریابی

8- آمیخته بازاریابی

9- مدیریت نشان تجاری

10- مدیریت ارتباط با مشتری

11- فروش

12- مدیریت فروش

 

محیط کسب وکار :

 

1- خصوصی سازی یا رشد طبیعی بخش خصوصی

2- ساختن شاخص های جدید برای مقررات کسب و کار

3- محیط خرد کسب وکار

4- محیط کلان کسب وکار

5- تکنیک های کسب و کار

6- محیط درونی کسب و کار

7- محیط بین المللی کسب وکار

8- فرصت و ارزیابی آن

9- اهداف میانی راهبردی سازمان

10- کسب وکار و تخصیص منابع

11- بررسی موانع کسب و کار در سطح جهان و منطقه

12- شاخص های محیط کسب و کار

 

تأمین مالی :

 

1- آشنایی با مدیریت مالی

2- آشنایی با اوراق بهادار و نهادهای مالی

3-مقدمات مالی شرکت

4- تأمین مالی شرکتی در بازار سرمایه- قسمت اول

5- تأمین مالی شرکتی در بازار سرمایه- قسمت دوم ابزارهای بدهی بلندمدت

6- تأمین مالی شرکتی در بازار سرمایه- قسمت سوم ابزارهای بدهی بلندمدت

7- عقود اسلامی و تسهیلات بانکی

8- اعتبار اسنادی و تأمین مالی بین المللی

9- تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی و کارآفرینی

10- تأمین مالی کارآفرینانه

11- بازاریابی مالی

12- استراتژی های بازاریابی مالی و تأمین مالی

 

شرکت های دانش بنیان :

 

1- معرفی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تعریف محصول دانش بنیان

2- شاخصه های ارزیابی شرکت های دانش بنیان و معرفی سامانه ثبت نام شرکت های متقاضی

3- معرفی حمایت های پیاده سازی شده از شرکت های دانش بنیان

4- معافیت های مالیاتی و گمرکی، کریدور صادرات، شبکه آزمایشگاهی، تسهیلات نظام وظیفه

 

مالکیت فکری :

 

1- کارگاه اول آموزشی مالکیت فکری

2- کارگاه دوم آموزشی مالکیت فکری

3- کارگاه سوم آموزشی مالکیت فکری

4- کارگاه چهارم آموزشی مالکیت فکری

5- کارگاه پنجم آموزشی مالکیت فکری

6- کارگاه ششم آموزشی مالکیت فکری

7- کارگاه هفتم آموزشی مالکیت فکری