نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارکان مرکز رشد به تفضیل

1- هیات امنا مرکز رشد 

هیات امنا مرکز رشد همان هیات امنا پارک علم و فناوری یزد می باشد که با توجه به اساسنامه مرکز رشد مسئولیت های خود را بر عهده دارد

2- سازمان موسس

سازمان موسس مرکز رشد بیوتکنولوژِی پزشکی و مهندسی ژنتیک پارک علم و فناوری یزد می باشد که وظیفه حمایت مالی و معنوی مرکز و همچنین تامین ستاد مدیریتی آن را به عهده دارد

3- شورای مرکز رشد

شورای مرکز رشد بعنوان بالاترین رکن اجرایی و تصمیم گیری مرکز عهده دار وظایف پیش بینی شده در اساسنامه را دارد و ترکیب آن در حال حاضر به شرح زیر می باشد

- دکتر داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد

- دکتر سید مهدی کلانتر رئیس دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و رئیس شورا

- مهندس شهرام شکوهی معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد

- دکترامیر هوشنگ مهرپرور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

- دکتر احمد رضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد

- مهندس مرتضی مضطرزاده نماینده صنعت

-مهندس عباس باقی مدیر مرکز رشد و دبیر شورا

4- مدیر مرکز رشد

مدیر مرکز رشد بعنوان بالاترین مقام اجرایی مرکز رشد وظیفه اجرای سیاستهای مرکز و تصمیمات شورا می باشد مدیر مرکز رشد مستقیما توسط رئیس پارک انتخاب و منصوب می شود