نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخذ مجوز دانش بنیان (نوپا)


با توجه به مجوز صادره از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت بیستون کویر با مدیریت آقای میرحسینی موفق به اخذ مجوز دانش بنیان (نوپا) گردیده است لازم به ذکر است شرکت مذکور از موسسات مستقر در مرکز رشد بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک پارک علم و فناوری یزد می باشد که نزدیک به دو سال در این مرکز فعالیت دارد