نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخذ مجوز دانش بنیان (تولیدی)

با توجه به مجوز صادره از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت تعاونی فراپویان ایساتیس با مدیریت آقای علی امیرارجمند موفق به اخذ مجوز دانش بنیان (تولیدی) گردیده است لازم به ذکر است  شرکت مذکور از موسسات مستقر در مرکز رشد بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک پارک علم و فناوری یزد می باشد که بیش از دو سال است در این مرکز فعالیت دارد