نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخد مجوز دانش بنیان (نوپا)


با توجه به مجوز صادره از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت تعاونی دانش بنیان اختر شیمی  با مدیریت خانم فاطمه درخشانی موفق به اخذ مجوز دانش بنیان (نوپا) گردیده است لازم به ذکر است شرکت مذکور از موسسات مستقر در مرکز رشد بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی ژنتیک پارک علم و فناوری یزد می باشد که بیش از یکسال در این مرکز فعالیت دارد